Website News
“รักษ์บ้าน.คอม” จับมือพันธมิตร กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้ารายใหญ่ของเมืองไทย ...
“รักษ์บ้าน.คอม” เน้นการพัฒนาระบบให้ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถรองรับ ...
Log In
UserName ::
Password ::
  ความเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์
Video Present
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

 “รักษ์บ้าน.คอม”  จับมือพันธมิตร  กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้ารายใหญ่ของเมืองไทย  สร้างระบบสหกรณ์ออนไลน์ให้แก่สมาชิกลูกบ้าน  ของแต่ละนิติบุคคลหมูบ้านจัดสรร  สั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  โดยผู้ผลิตสินค้าต่างๆ มอบส่วนลด และจัดส่งสินค้าให้กับสมาชิกของแต่ละนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรถึงบ้าน  เตรียมพบกับสินค้าจากผู้ผลิตรายใหญ่ เร็วๆ นี้


รักษ์บ้าน.คอม”   จับมือพันธมิตร  กลุ่มผู้ให้บริการเรื่องบ้าน สร้างระบบศูนย์บริการออนไลน์ให้แก่สมาชิกลูกบ้าน  ของแต่ละนิติบุคคลหมูบ้านฯ  สั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  โดยผู้ให้บริการได้มอบส่วนลด และแต้มคะแนนสะสม ผ่านทางระบบเครือข่าย  “ รักษ์บ้าน.คอม”  เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการชำระค่าส่วนกลางให้กับนิติบุคคลหมู่บ้านฯ ของตนเอง   เตรียมพบกับบริการต่างๆ จากผู้ให้บริการใกล้บ้านสมาชิกเร็วๆ นี้