Website News
“รักษ์บ้าน.คอม” จับมือพันธมิตร กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้ารายใหญ่ของเมืองไทย ...
“รักษ์บ้าน.คอม” เน้นการพัฒนาระบบให้ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถรองรับ ...
Log In
UserName ::
Password ::
  ความเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์
Video Present
เกี่ยวกับเรา
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านฯ กับสมาชิกหมู่บ้านทุกท่าน และระหว่างสมาชิกหมู่บ้านด้วยกันเอง ซึ่งสามารถติดต่อกันได้สะดวกมากขึ้น นอกเหนือไปจากบอร์ดประกาศของหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารที่สำคัญแก่ทุกท่านได้ รับทราบอย่างทั่วถึงกัน

ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือมายังทุกท่านช่วยกันแสดงความคิดเห็นมาทางเว็บไซต์นี้ได้ตาม สะดวก ซึ่งทางเรา จะได้นำเอาข้อเสนอแนะต่างๆไปพิจารณาดำเนินการ เพื่อพวกเราจะได้อยู่อาศัยและทำงานอยู่ในสังคม อย่างมีความสุขสืบไป
ติดต่อเรา
Your Name ::
Your Email Address ::
Subject ::
Message ::

ผู้สนับสนุน